Prowadzimy ponad 1200 sklepów w 11 państwach w Europie i w Azji. Główne marki detaliczne sieci to: B&Q, Castorama, Brico Dépôt i Screwfix. Prowadzimy też działalność w Turcji pod marką Koçtaş, która jest przedsięwzięciem typu joint venture należącym w 50% do Kingfisher, prowadzonym wspólnie z Grupą Koç. Brico Depot rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 2006 roku. Koncepcja naszej polityki handlowej oparta jest na następujących wartościach: bliskość, prostota i szczerość.

Nasz zespół liderów

Powołaliśmy nowy zespół liderów o wyraźnie określonych rolach korporacyjnych. Zadaniem tego międzynarodowego zespołu jest ujednolicenie działalności w ramach grupy Kingfisher - tak, by mogła ona w pełni czerpać korzyści ze swojej skali, zdolności i kreatywności oraz wspólnych zasobów. Zespół będzie się składał z Dyrektora Generalnego grupy Kingfisher, Dyrektora Finansowego, Dyrektora Generalnego ds. Oferty i Łańcucha Dostaw, Dyrektora Generalnego ds. Technologii Informacyjnych, Dyrektora Generalnego ds. HR i trzech Dyrektorów ds. Operacji: jednego ds. sklepów wielkopowierzchniowych (Big Box), jednego ds. sklepów średniopowierzchniowych (Medium Box) i jednego ds. sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel).

Nasz zespół liderów

Naszym celem jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym pozytywnym zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa. Ponadto, transformacja naszego przedsiębiorstwa w kierunku większego zrównoważenia, wspierającego sukces naszego biznesu już dziś - aby jednocześnie umożliwić nam przygotowanie się do wykorzystania w długim okresie szans, wynikających ze zmieniającego się środowiska.

Tegoroczne osiągnięcia obejmują:

  • 2,4 mld GBP pochodzące ze sprzedaży produktów proekologicznych
  • 92% surowca drzewnego pozyska­nego z odpowiedzialnych źródeł
  • 8,6 TWh* energii oszczędzonej przez klientów dzięki proekologicznym produk­tom - szacowane roczne oszczędności rzędu 597 mln GBP
  • 805 przeprowadzonych projektów na rzecz lokalnych społeczności

Terawatogodzina (TWh) to standar­dowa jednostka pomiaru energii. 1 TWh stanowi odpowiednik 1 mld kilowato­godzin (kWh) – jednostki stosowanej do obliczeń domowego zużycia energii.

Najważniejsze dane

Obroty ogółem

11 mld GBP

Pracownicy

79,415

Skorygowany zysk brutto

1675 mln GBP

Sklepy

1,202


Udział w obrotach grupy

11 mld GBP

Francja4,1 mld GBP38%

Wielka Brytania4,6 mld GBP42%

Pozostałe2,3 mld GB20%

Udział w zyskach ze sprzedaży detalicznej

733 mln GBP

Francja349 mln GBP48%

Wielka Brytania276 mln GBP37%

Pozostałe108 mln GBP15%

Aktywa (wg. ceny rynkowej)

13,2 mld GBP

Francja4,1 mld GBP38%

Wielka Brytania4,6 mld GBP42%

Pozostałe2,3 mld GBP20%

Nasza działalność i rynki - rzut oka

Francja

Liczba sklepów

217

Liczba pracowników

18,328

Francja

Liczba sklepów

755

Liczba pracowników

25,392

Francja

Liczba sklepów

230

Liczba pracowników

22,953

*zatrudnieni na pełny etat. Dane z dnia 31.01.2015M